Driftinformation:

Økonomiservice

Økonomiservice består at 3 teams; Debitor-, Kreditor- og Finansteamet.

Vi har ansvaret for udbetaling af udlæg, betaling af kreditorer, fakturering af kunder, samt andre regnskabsmæssige opgaver.

Læs mere..

 

Lønservice

Vi er ansvarlige for lønudbetalingerne til ansatte på partnerskolerne. Det gælder almindelig løn, SKP lønninger og engangshonorarer.

Vi administrerer barselsaftaler, rejseafregninger og registrerer sygdom, samt tager os af anmeldelse og anmodning om syge-, barsels- og lønrefusion.

Læs mere..

 

It-service

Læs mere om sammenlægningen af Eniga it-service med IT Center Nord her.

Vi leverer og supporterer al it, telefoni og AV-udstyr skolerne har brug for i både det pædagogiske og administrative arbejde.

Gennem fælles og egne indkøbsaftaler sikrer Eniga it-service ikke bare skolerne it-produkter til en fornuftig pris, men også med den nødvendige support fra leverandøren, hvor det er nødvendigt.

Eniga sikrer også gennem aftalerne, at reglerne for offentlig indkøb overholdes.

Læs mere..

14.10.16
Easy-C Info